מה זה ביטוח פנסיוני בישראל

בשנת 1995 נסגרה תוכנית החיסכון הפרטי מרצון והוחלפה לבעלי חשבונות חדשים בתוכנית חיסכון בתרומות מוגדרות, שהפכה לחובה בשנת 2008. קרן הפנסיה המוגדרת לעובדי ציבור נסגרה מתישהו בין השנים 2002-2004 ועובדי מדינה שנשכרו לאחר מכן כפופים לאותה מערכת כמו עובדים פרטיים.

שיעור הכיסויים הממוצע של מערכת הפנסיה הפרטית בישראל גבוה בהשוואה בינלאומית אך מחפה על הבדלים גדולים בקרב האוכלוסייה. שיטת ההפרשות החדשה נותרה בשלה: 40% מהעובדים מתחת לגיל 50 הם חברים בתכניות הפנסיה הציבוריות והפרטיות הישנות. רק 20% עובדים, ובגיל זה רק 20% מחזיקים בחשבונות חיסכון פנסיוני אותם הם יכולים לפתוח אצל אותו מעסיק לאחר חצי שנה של עבודה רצופה.

ממשלת ישראל מחייבת את המעסיקים להציע תוכניות פנסיה המספקות הטבות חודשיות

על פי החוק הישראלי, עובדים במשרה מלאה שעבדו למעלה מחצי שנה חייבים לקבל תוכנית פנסיה ממעסיקם. זה חלק מתכנית הממשלה להבטיח כי אנשים מקבלים קצבה פרטית כדי להשלים את הפנסיה הממלכתית שלהם.
למידע מורחב בתחום של מה זה ביטוח פנסיוני בישראל באפשרותך לבדוק ב-

הפנסיות בישראל מורכבות ממערכת הפנסיה הממלכתית וממערכת פנסיה פרטית בה כל העובדים חייבים להשתתף ושמפקחת עליה מערכת הפנסיה של עובדי המדינה בישראל מעסיקים ועובדים יכולים לתרום לתכניות פנסיוניות המעניקות הטבה חודשית, והפרשות של העובדים משולמות בשקלים לפני מס, מה שמספק יתרון משמעותי לאחר מס. מערכת הפנסיה הממלכתית מנוהלת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

בהגיעו לגיל 80 פנסיית הבסיס עולה ל -1,617 ש"ח ליחידים ו -2,387 ש"ח לזוגות. כדי לתבוע את הפנסיה, אדם חייב לשלם לתכנית במשך 12 שנים לפחות.

הוראה ב הסכם ביניים מבטיח כי אזרחים קנדיים הנשלחים לישראל לעבודה לא יצטרכו לתרום לתוכנית הפנסיה הישראלית מעסיקים של עובדים זרים ומבקשי מקלט יצטרכו להפקיד פיקדון חודשי לחשבון בנק מיוחד במזרחי במקום פנסיה – ביטוח 01.05.2017. אנשים העולים לישראל בגילאי 60 עד 62 עשויים לקבל הטבות פנסיה מיוחדות בתנאים מסוימים.

במקרה זה המעסיק מחויב להפריש 6% מההוצאות שכר העובד (השכר הממוצע במשק בחודשים הנמוכים) עבור ביטוח הפנסיה של העובד. תשלום זה אינו מחליף את פיצויי הפיטורים שהמעביד חייב לעובד ואשר בכפוף להסכמת שר העבודה נפסק כמוסכם בחוזה העבודה (הסכם קיבוצי או חוזה). במילים אחרות, על המעסיק לתרום לפיצויי הפיטורים ולבצע את התשלום.

בתמורה, העובד מחויב להפריש 5% משכרו הנותר לביטוח הפנסיוני של העובד. 6% משכר העובד (או השכר הממוצע במשק, הנמוך מביניהם) נחשב כמרכיב פיצויים ומהווה את הפיצוי לו העובד רשאי לסיים את ההתקשרות עם המעסיק.

תקנת ההתחדשות לביטוח פנסיוני

תקנה זו שנכנסה לתוקף בשנת 2008, כל העובדים הזרים בישראל זכאים לביטוח פנסיוני באמצעות דמי מעבידם. שיעור ההפרשה של קרן חיסכון לעובדים זרים זהה לסכום שמשלמים העובדים הישראלים לקרן הפנסיה. חסכון פנסיוני הוא חסכון ארוך טווח שעובדים זרים יכולים להכניס לקרנות הפנסיה ולחשבונות מיוחדים אותם הם יכולים לפדות לאחר סיום עבודתם בישראל. גם עובדי משק בית מחוייבים בהפרשה קבועה לחיסכון פנסיוני. ההפרשה לחיסון כמו גם הפרשות לביטוח לאומי, הם תשלומי חובה שעל המעסיק לבצע באופן חודשי וקבוע, כל עוד ההעסקה היא רצופה במשך לפחות 3 חודשים. לאחרונה יצאה חברת ורקיטו עם אפליקציה לתשלום חובה של ביטוח לאומי ומס הכנסה לעובדי משק הבית. 

הכסף הנוסף המיועד לפרישה יושקע באחת מהקרנות הבאות שיעור התרומות מוגדר ומורחב על פי התקנות. תוכנית פנסיה היא תוכנית פנסיה של חברה או חברת ביטוח. במקרה זה זה נקרא ביטוח מנהלים (ביטוח מנהלים). ביטוח המנהל מהווה כיסוי כתוב לאובדן כושר העבודה. זהו מרכיב נפרד שעל המעביד לשלם בנוסף לרכיבים אחרים (ראה להלן). מעסיקים מחויבים לתת לעובדים לבחור אם הם מעדיפים את נותן הפנסיה, את החברה או את סוכן הביטוח.

מעסיקים בישראל אינם חייבים לקבל תוכנית אחת קבועה

אך הם יכולים לבחור את יעד ברירת המחדל ואת ספק הקרנות של החברה שלהם. סוכני ביטוח פנים הם חברות שיכולות לבחור במעסיקים אך אינן חובה לעובדים. עם זאת, ישנן מספר תוכניות פנסיה סטנדרטיות ומעסיקים רשאים לבחור אחת. זה מאפשר הרשמה אוטומטית של המעסיק, אך העובד זקוק להצהרת בריאות לצורך חתימתו.

עובדים תורמים למערכת באחוזים ממשכורתם. העצמאים יכולים גם להעביר תרומות ומעסיקים משלמים אחוז לתוכנית עבור כל שכיר. עובדים מעבירים את תרומותיהם לקרנות פנסיה וקרנות פנסיה, אלה דומות לקרנות השקעה.

באמצע שנות התשעים חברות השקעות התלוננו על כך שממשלת ישראל לקחה אחריות על עבודותיהן ודחפה למערכת הפרשות מוגדרות, מערכת פנסיה בה מה שתקבל בפנסיה תלוי בכמות הממומנת. סכום הפנסיה הוא הסכום החודשי שהתקבל על בסיס מספר השנים ששולמו לתכנית הפנסיה והשכר האחרון של העובד (במקרה זה השכר הממוצע שלך). קל לבחור פנסיה על ידי השוואת יתרונות התוכניות ובחירה זו המתאימה לצרכיך.